• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

פרטי ספריה

קרית חינוך ד.נ. הנגב 80300
טלפון 08-9923196
פקסימיליה 08-9923367
דואר אלקטרוני: eatanbustan@walla.co.il
שם מנהל/ת הספרייה: איתן בוסתן

שעות פתיחה

ימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 16:00
ימים ב', ד' בין השעות 9:00-19:00
יום ג' בין השעות 9:00-17:30

ספרים פופולרים

סניפים
ספריית שדה צבי
ד.נ. הנגב

ספריית אשכול
ד.נ. הנגב

ספריית בטחה
ד.נ. הנגב

ספריית גילת
ד.נ. הנגב

ספריית מבועים
ד.נ. הנגב

ספריית מסלול
ד.נ. הנגב

ספריית ניר משה
ד.נ. הנגב

ספריית ניר עקיבא
ד.נ. הנגב

ספריית פדויים
ד.נ. הנגב

ספריית פטיש
ד.נ. הנגב

ספריית פעמי תש"ז
ד.נ. הנגב

ספריית קלחים
ד.נ. הנגב

ספריית רנן
ד.נ. הנגב

ספריית תלמי בילו
ד.נ. הנגב

ספריית תפרח
ד.נ. הנגב

ספריית בני שמעון
בני שמעון

בסיס ח"א
חצרים

הודעות לקוראים

תקנות

מה חדש על המדף

הערה: האתר משמש לצרכי מידע לקוראים ואינו מהווה פרסום רשמי של הספריה. פרוייקט ספריה ברשת
פיתוח האתר: חברת סימניה בע"מ
[ניהול]