• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

פרטי ספריה

קרית חינוך ד.נ. הנגב 80300
טלפון 08-9923196
פקסימיליה 08-9923367
דואר אלקטרוני: eatanbustan@walla.co.il
שם מנהל/ת הספרייה: איתן בוסתן

שעות פתיחה

ימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 16:00
ימים ב', ד' בין השעות 9:00-19:00
יום ג' בין השעות 9:00-17:30

ספרים פופולרים

שירותים מיוחדים
שירות כריכת ספרים בכריכה מקצועית ובהיקף ארצי, ימי עיון למורים, מרפ"ד.
שעות סיפור, החלפת ספרים, פינת קשב, פינת וידאו, מרכז מחשבי מולטימדיה כולל אינטרנט, הכנת עיתון בי"ס בשיתוף מט"ח ועיתון "הארץ" בעזרת מחשוב הספריה.

הודעות לקוראים

תקנות

מה חדש על המדף

הערה: האתר משמש לצרכי מידע לקוראים ואינו מהווה פרסום רשמי של הספריה. פרוייקט ספריה ברשת
פיתוח האתר: חברת סימניה בע"מ
[ניהול]